.


 
. 
 -
. 8 923 219 00 05, 8 902 467 0317 (. ), E-mail: evgeniya.bubnova@mail.ru 

 -
. 


- .
-
. 8-3902-35-46-32, 8-902-467-03-17, E-mail: kinolog2005@yandex.ru 


:
http://faunaelita.forum24.ru/
2012, " ".